Forsøker å finne loven som forbyr politisk reklame på TV, men finner ikke noe annet en denne paragrafen: lovdata.no/lov/1992-12-04-127/

Hadde forventet å finne en formålsparagraf som underbygget behovet for en slik lov, men har ikke klart å finne det.

Fant en begrunnelse hos Medietilsynet:

«Forbudet mot politisk reklame er begrunnet blant annet med at kapitalsterke grupperinger vil kunne få fordeler og større mulighet enn andre til å markedsføre sine synspunkter på bekostning av mindre ressurssterke partier eller interesseorganisasjoner. Reklame for politiske budskap vil også kunne gi et skjevt bilde av kompliserte samfunnsspørsmål, i tillegg til at reklameformen i liten grad gir åpning for å ta til motmæle.»

medietilsynet.no/om/aktuelt-20

Denne begrunnelsen er minst like relevant for markedsføring i sosiale medier!

Det er på høy tid å diskutere hvordan vi kan regulere politisk reklame i disse kanalene, som i langt større grad har fengslet oppmerksomheten vår enn TV noen gang har gjort.

Følg

Idag må alle partiene konkurrere om hvem som kan bruke mest penger på å kjøpe reklameplass hos Facebook og andre sosiale medier – utenlandskeide plattformer som vi har null kontroll over og som er kjent for å være på kant med demokratiske idealer.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.