Følg

«Samfunnet vårt er ikke godt nok rustet for å oppdage avvik fra normalen og å se sammenhenger mellom disse avvikene. […] Nasjonal sikkerhet utfordres av teknologiutviklingen fordi vi gjør oss avhengig av nye tjenester, og fordi nye sårbarheter oppstår» @nsm_no

nsm.no/aktuelt/pressemelding-v

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.