Følg

Putler brukar no svolt som våpen. Han let den tredje verda svelte for å svekke oppslutnaden om sanksjonane. Tenk om diktatoren får full kontroll over Ukraina, og dermed mesteparten av verdas korneksport! Då kan han svelte dei han måtte ynskje. Vi må sende det Ukraina treng av våpen og ammunisjon no, for å få avslutta denne krigen. Og det må verte slutt på alt snakk om våpenkvile der Putler får kontroll over ei einaste kvadratcentimeter av Ukraina.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.