Følg

Eg måler dette valets suksess gjennom oppslutning for Rødt, SV og MDG. Dei var på 11.7% ved forrige val, idag er dei på 16%. Ein oppgang på 4.3%.

Ting kunne kanskje gått betre, men dei grøne partia har fått eit godt opprykk. Folk har blitt mykje meir interessert i klima politikk.

@kjetil_kilhavn Viss me ser på naturvernforbundet sin test, så er rødt eit veldig godt natur og klima parti.

naturvernforbundet.no/naturogm

Og viss me ser på WWF Norge sin samanlikning, så scorar rødt ganske godt der og.

wwf.no/engasjer-deg/valg-2021

@vega Jeg hadde ikke sett disse før, men jeg hadde lest en del av partiprogrammet.
Rødt er ikke et 1-sakparti, så de har selvsagt en troverdig miljøpolitikk, men mitt inntrykk er at miljø gjerne brukes som påskudd for skatter og avgifter som først og fremst skal betales av «de rike», selv om det selvsagt ikke er *bare* slik.
Eksempel: CO2-avgift skal ikke fordeles tilbake til alle, slik at dem som reduserer eget utslipp premieres mest.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.